: 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2544

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2541

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534