: 730021 : บ้านพรานอ้น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561