: 730035 : บ้านสามขัว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2558

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2539