: 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
จังหวัด 002
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2541

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555