: 730046 : บ้านดอนม่วย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2540

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539