: 730047 : ชุมชนบางทรายใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2517

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0