: 730050 : บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2539