: 730056 : บ้านโนนตูม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2534