: 730060 : บ้านหนองไผ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2562

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555