: 730067 : บ้านนาโสกน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556