: 730069 : บ้านม่วงหัก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556