: 730071 : คำสายทองวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2560

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554