: 730075 : เมืองใหม่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017 ก
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2551

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2523

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557