: 730076 : บ้านศูนย์ไหม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554