: 730078 : อนุบาลมุกดาหาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
212 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2545

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2534