: 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
วันครู
สร้าง พ.ศ. 2501

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2532