: 730080 : บ้านซ่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 2
401
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

หอสมุด
ลำดับที่ 2
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2541

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2541