: 730082 : บ้านม่วง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 2
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2557

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2510

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามกีฬา
ลำดับที่ 5
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557