: 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วตาข่าย
สร้าง พ.ศ. 2558

รั้ว
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560