: 730085 : บ้านเหล่า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2543

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 8
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2561

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556