: 730091 : บ้านแฝก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2508

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
004
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2532