: 730093 : บ้านโพนงาม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 8
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

หอสมุด
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 11
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามกีฬา
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.99
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 9
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 10
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561