: 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ก
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534