: 730099 : บ้านนาปุ่ง

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : ป.1ฉ
จำนวนห้องตามแปลน : 3 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2515
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : 004
จำนวนห้องตามแปลน : 3 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
สนามเด็กเล่น ลำดับที่ 3
แบบ : สนามเด็กเล่น
สร้าง : พ.ศ. 2519
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม