: 730099 : บ้านนาปุ่ง

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : ป.1ฉ
สร้าง : พ.ศ. 2515
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : 004
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามเด็กเล่น ลำดับที่ 3
แบบ : สนามเด็กเล่น
สร้าง : พ.ศ. 2519
สภาพปัจจุบัน : พอใช้