: 730099 : บ้านนาปุ่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
004
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 3
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2519