: 730106 : บ้านห้วยลำโมง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 7
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2353

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554