: 730109 : บ้านนาหลวง1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2526

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556