: 730110 : บ้านหนองบง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556