: 730113 : ชุมชนดอนตาล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2531

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2541