: 730114 : บ้านนาม่วง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ศก.04
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2527