: 730115 : บ้านโพนสว่าง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
401
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2532