: 730120 : นาหว้าประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2516

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2536

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2509

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2541

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2509

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556