: 730123 : บ้านนายาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 2 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2542

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2542

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2530

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2536

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 3
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2521

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2562