: 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2540

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556