: 730130 : บ้านนามน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2525

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2522

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556