: 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.99
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 13
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2535