: 730138 : บ้านดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2512

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2524

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556