: 730139 : บ้านนาคำน้อย1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2530