: 730142 : บ้านเหล่าหมี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552