: 730145 : บ้านนายอ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2538