: 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2502

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2526

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556