: 730150 : บ้านคำสร้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545