: 730151 : บ้านด่านมน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556