: 730156 : บ้านนาหลวง2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556