: 730158 : บ้านป่าแดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2537

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2559

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555