: 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ส 505(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2550

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 9
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2521

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556