: 730168 : บ้านห้วยกอก1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2517

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2517

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556