: 730170 : บ้านนากอก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2540

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2512

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2512

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 0

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556