: 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2541

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538