: 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
จังหวัด 002
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
401
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556