: 730186 : บ้านโสก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2533